هرکس مسجدی حتّی به اندازه لانه کبوتر بنا کند، خداوند در بهشت به او خانه ای عطا فرماید. پیامبر اکرم(ص) دراین شرایط حساس که فساد، اعتیاد و هجمه گروههای گمراه کننده در مناطق محروم بیداد می کنند، همّت کنیم و با مشارکت در ساخت خانه خدا در روستاهای محروم فاقد مسجد، گل لبخند را برلب محرومان بنشانیم.. هزینه معادل یک آجر 200 تومان. یک بلوک 1600 تومان. یک کیلوآهن4400 تومان یک کیسه سیمان 10 هزار تومان. یکدهم متر ساخت 110 هزارتومان. یک متر ساخت 1/100/000 تومان و ساخت مسجد و خانه عالم 240 مترمربعی بنام بانی محترم 110 میلیون تومان، با احتساب 110 میلیون تومان سهم اهالی روستا. درحد توان به نیابت خود و رفتگانمان دراین امر مهم ماندگار و خداپسندانه شرکت نمائیم. شماره حساب بانک صادرات بنام مؤسسه خیریه  0102506010002 و شماره کارت 2722 9005 6919 6037 و سامانه پرداخت همراه #2139*97*788*  شماره تماس  32303238-031 و 32305565-031  و همراه 09363444827 و09131115677  آدرس : خیابان جی خیابان پروین کوچه شماره 7 
.آنکس که درهای خیر به رویش گشوده شد، غنیمت شمارد و ازآن فرصت استفاده مفید کند، زیرا نمیداند آن در، چه موقع برویش بسته شود. پیامبراکرم (ص) خیّرین و بانیان گرامی که تمایل به ساخت خانه خدا در روستاهای محروم فاقد مسجد را دارند، می توانند تا سقف 50 میلیون تومان وام قرض الحسنه بدون کارمزد و ضامن دریافت و با اقساط طویل المدت باز پرداخت نماید. شماره تماس 09130894577 و 09363444827  سامانه پرداخت با همراه #2139*97*788* همچنین هرگونه کمک غیر نقدی ازجمله اهداء ملک، مصالح، وسائل و اجناس مورد نیاز جهت ساخت و تجهیز مساجد پذیرفته می شود. آدرس : خیابان جی خیابان پروین کوچه شماره 7 شماره تماس 32303238-031 و 32305565-031
سخن روز

مبادا از خرج کردن در راه اطاعت خدا سستی کنی!! آنگاه دو یا چند برابرش را در راه معصیت خدا خرج کنی. امام کاظم(ع). بنای خانه خدا در روستای فاقد مسجد، عملی ماندگار و ابدی برای بانی خیّر می ماند.

نظرسنجی
علاقه دارید چه امکاناتی به سایت اضافه شود؟
1398
تیر
پنجشنبه
6
اوقات شرعی ایران
آمار بازدید سایت
  • کل بازدید : 582825
  • بازدید امروز : 293
  • بازدید دیروز : 465
  • بازدید این ماه : 17338
  • بازدید ماه قبل : 19763
  • آخرین بازدید : پنجشنبه 6 تیر 1398 (17:15) ب.ظ
مناسبت امروز
isNotViewable
:لیست مساجد احداث شده و درد ست ساخت روستاهای محروم استان چهارمحال و بختیاری*
 
فاصله تا اصفهان کد مسجد        نام مسجد       نام روستا   نام بخش ردیف
                                                            فریدون آباد کهرنگ 1
      سادات سید محمد کهرنگ 2
    صاحب الزمان(عج) نعل اشکنان کهرنگ 4
      چهار موران کهرنگ 5
    حضرت رسول خویه کهرنگ 6
    امام خمینی(ره) سورشجان بخش مرکزی 7
     الزهرا(س) چشمه سلیمان اردل 8
    ابوالفضل(ع) تل تاک اردل 9
    امام حسن عسکری(ع) سرمازه اردل 10
    امام حسین(ع) چلدان اردل 11
    امام حسن(ع) قائیدان اردل 12
    امام موسی کاظم(ع) شهرک کاظمیه اردل 13
      شهرک عربها اردل 14
    خانه عالم شهرک عربها اردل 15
    امام رضا(ع) آب تلخک اردل 16
    سید الشهدا(ع) سرخون سفلی اردل 17
    صاحب الزمان(عج) سرخون علیا اردل 18
      مور اردل 19
      شلیل سفلی اردل 20
    ولی عصر(عج) وره زرد اردل 21
    ابوالفضل(ع) ملک شیر اردل 22
    صاحب الزمان(عج) تولدان سفلی اردل 23
    سیدالشهدا(ع) سرخون قیصری اردل 24
    امام علی(ع) گندمکار سفلی اردل 25
    خانه عالم گندمکار سفلی اردل 26
     ابوالفضل(ع) گندمکار وسطی اردل 27
    فاطمیه(س) گندمکار علیا اردل 28
    امام علی(ع) سرکنه اردل 29
    مسجد الرضا(ع) رفن اردل 30
    مسجد الزهرا(س) لندی اردل 31
    ابوالفضل(ع) علی آباد اردل 32
    امام حسین(ع) گلشور اردل 33
    امام رضا(ع)  عزت آباد اردل 34
    امیرالمومنین(ع) شکرآباد اردل 35
    امام رضا(ع) شهرک محمدیها اردل 36
    خانه عالم شهرک محمدیها   37
    سیدالشهدا(ع) سربنه اردل 38
      خلیلی اردل 39
      سرتنگ مسن اردل 40
      شیاسی اردل 41
    امام حسین(ع) عباس آباد اردل 42
     ابوالفضل(ع)  اسلام اباد اردل 43
    بابا حمزه کاهیدان اردل 44
    خانه عالم بوگر اردل 45
      تل سرزرد اردل 46
    سیدالشهدا(ع) ده سید سرخون اردل 47
    ابوالفضل(ع) افسر آباد اردل مرکزی 48
    الزهرا(س) باغ الکی اردل مرکزی 49
      ولاخشک اردل مرکزی 50
      دهنو نده اردل مرکزی 51
      روپینه اردل مرکزی 52
      سرچاه اردل مرکزی 53
    امام حسین(ع) شهرک قراب اردل مرکزی 54
    ابوالفضل(ع) صفا آباد اردل مرکزی 55
      عزیز آباد اردل مرکزی 56
    امام علی(ع) کوران آباد اردل مرکزی 57
      گرده پینه اردل مرکزی 58
    امام حسین(ع) لشتر اردل مرکزی 59
    صاحب الزمان(عج) چلو اردل مرکزی 60
    حضرت یوسف نیسیاق اردل مرکزی 61
      ده کهنه اردل مرکزی 62
    مسج الرضا(ع) سره زرد اردل مرکزی 63
    ابوالفضل(ع) مازه سردشت لردگان 64
    خانه عالم ارمند سفلی لردگان 65
    امام خمینی شهرک امام خمینی لردگان 66
    امام علی(ع) ده تل لردگان 67
     ابوالفضل(ع) سرکمر لردگان 68
      آبچنار زیلائی لردگان 69
    امام حسین(ع) البرز آباد لردگان 70
      دشت ارمند لردگان 71
    امام حسین(ع) خلیل آباد لردگان 72
    امام رضا(ع) بارز لردگان 73
    امام موسی کاظم(ع) چالدراز لردگان 74
    ابوالفضل(ع) رمه رون لردگان 75
    مالک اشتر گودشکرته لردگان 76
    ابوالفضل(ع) چشمه خانی لردگان 77
    امیرالمومنین(ع) احمد آباد سردشت لردگان 78
    پیامبراعظم(ص) چلکوه سردشت لردگان 79
    الغدیر شهرک الغدیر لردگان 80
    صاحب الزمان(عج) ساخت سردشت لردگان 81
    امیرالمومنین(ع) امام آباد سردشت لردگان 82
    امیرالمومنین(ع) اینکک سردشت لردگان 84
    پنج تن آل عبا(ع) تیر سامان لردگان 85
    امام حسین(ع) درب سادات بارز لردگان 86
     ابوالفضل(ع) دهنو بارز لردگان 87
      شهرک قدس لردگان 88
      شهرک مازه لردگان 89
      شهرک مامور لردگان 90
    امام رضا(ع) خلیل آباد لردگان 91
    امام حسین(ع) البرز آباد لردگان 92
      شوارز لردگان 93
      دهنونده لردگان 94
      جرجیس لردگان 95
      سردشت جلگه لردگان 96
      برآفتاب سردشت لردگان 97
    حضرت زینب(س) حاشیه شهر لردگان 98
    خانه عالم بوگر لردگان 99
      تل سرزرد لردگان 100
    ابوالفضل العباس(ع) علی آباد جلیل لردگان 101
      جعفرآباد لردگان 102
    امام خمینی(ره) قلعه سماع لردگان 103
    شاهزاده غالب هجرت آباد لردگان 104
    امام حسین(ع) گووران دودرا لردگان 105
    سادات شهرک هجرت لردگان 106
    امام حسن مجتبی(ع) بیدله لردگان 107
      شهرک شوار لردگان 108
      چالدراز یدالله لردگان 109
    امام خمینی(ره) شهرک امام خمینی فلارد 110
      گندمکار خلیلیها  میانکوه 111
      فیروزآباد کیار 112
    صاحب الزمان(عج) بره مرده کیار 113
      باغ چندار بازفت 114
      هوشت بازفت 115
          116