تجمیع پروژه ها

                                                                      
ردیف پروندهکد پروژهاستانشهربخشروستانوع پروژهنام پروژهتاریخ شروعوضعیتتوضیحات
121-5-1-1سیستان و بلوچستانهیرمند دوست محمدحوزه علمیهصاحب الزمان97
221-5-1-1سیستان و بلوچستانهیرمند دوست محمدمسجد جامعصاحب الزمان97
321-5-1-2سیستان و بلوچستانهیرمند جهان تیغخانه عالم 97
421-5-1-2سیستان و بلوچستانهیرمند جهان تیغسرویس بهداشتی 97
521-5-2-1سیستان و بلوچستانزاهدان شهرک غربمسجدخاتم الانبیاء98
621-5-3-1سیستان و بلوچستاندلگانکهنگ لدیمحله تاج الدینیمسجد 98
721-5-3-1سیستان و بلوچستاندلگانکهنگ لدیمحله تاج الدینیخانه عالم 98
821-5-3-2سیستان و بلوچستاندلگانکهنگ لدیمحله هاشم زهیمسجد در دست اقدام
921-5-3-3سیستان و بلوچستاندلگانکهنگ لدیملاکریم محله کهنگ لدیمسجد 98
1021-5-3-4سیستان و بلوچستاندلگان چاه کمالمسجد 98
1121-12-1-1خراسان جنوبیقائناتنیمبلوکچاه دهنه عشایری خضریمسجد 98
1221-13-1-1خراسان رضویتایباد مشهد ریزهمسجد 99
1321-13-1-1خراسان رضویتایباد مشهد ریزهخانه عالم 99
1421-11-1-1خوزستاندهدز درب ساداتمسجدامام حسین88
1521-11-1-2خوزستانایذه ناشلیلمسجد 96.6
1621-11-1-3خوزستانایذه بردبرآنمسجد 97
1721-11-1-3خوزستانایذه بردبرآنخانه عالم 97
1821-9-1-1لرستانالیگودرز حرآبادمسجدفاطمه الزهرا97
1921-9-1-1لرستانالیگودرز حرآبادخانه عالم 97
2021-9-2-1لرستانپلدخترمعمولانزیودارمسجد 98
2121-9-2-1لرستانپلدخترمعلولانزیودارخانه عالم 98
2221-9-2-2لرستانپلدختر حاشیه شهرمسجدعلی ابن ابی طالب98
2321-10-1-1فارسرستم مُوراسخونخانه عالم 98
2421-10-1-2فارسنور آباد ممسنی میدانمسجدامام جعفر صادق98
2521-10-1-2فارسنور آباد ممسنی میدانخانه عالم 98
2621-6-1-1هرمزگانبندرعباس شهرک توحیدمسجدامام حسین93.9
2721-6-1-1هرمزگانبندرعباس شهرک توحیدخانه عالم 96.9
2821-6-1-2هرمزگانبندرعباس چاه فعله توچان شهبازانمسجدشهبازان97
2921-6-1-3هرمزگانبندرعباس بجک رهدادمسجد 98
3021-6-2-1هرمزگانمینابمرکزیدلالانمسجد 98
3121-8-1-1کردستانسماق سماقخانه عالم 98
3221-8-2-1کردستانکمشور کمشورخانه عالم 98
3321-7-1-1ایلام0 آبدانانمسجد 93
3421-7-1-2ایلام0 آسمان آبادمسجد 96
121-1-1-1اصفهانسمیرم خاکدانهمسجدمسجدصاحب الزمان(عجّل اللّه تعالی فرجه الشریف)93احداثی
221-1-1-1اصفهانسمیرم خاکدانهخانه عالم 93احداثی
321-1-1-2اصفهانسمیرم آغداشمسجدحضرت ابوالفضل97احداثی
421-1-1-3اصفهانسمیرم چشمه رحمانمسجدقمربنی هاشم93احداثی
521-1-1-3اصفهانسمیرم چشمه رحمانخانه عالم 93احداثی
621-1-1-4اصفهانسمیرم شهرک شهسوارمسجدحضرت فاطمه الزهرا95.2احداثی
721-1-1-4اصفهانسمیرم شهرک شهسوارخانه عالم 95.2احداثی
821-1-1-5اصفهانسمیرم بی بی سیدانمسجدمسجد الزهرا93احداثی
921-1-1-5اصفهانسمیرم بی بی سیدانخانه عالم 93احداثی
1021-1-1-6اصفهانسمیرم قاسملومسجد 96.3احداثی
1121-1-1-6اصفهانسمیرم قاسملوخانه عالم 96.3احداثی
1221-1-1-7اصفهانسمیرم کزنمسجد 92.2احداثی
1321-1-1-8اصفهانسمیرم احمد اباد آب گرمکمسجد 96.2احداثی
1421-1-1-9اصفهانسمیرم صادق آبادمسجد 97احداثی
1521-1-1-10اصفهانسمیرم مهدی آباد آغداشمسجد درحال مذاکره با اهالی
1621-1-1-10اصفهانسمیرم مهدی آباد آغداشخانه عالم درحال مذاکره با اهالی
1721-1-1-11اصفهانسمیرم ضرغام آبادمسجدامام حسن مجتبی در دست اقدام
1821-1-1-11اصفهانسمیرم ضرغام آبادخانه عالم در دست اقدام
1921-1-1-12اصفهانسمیرم حنا محله امیر کبیرمسجدامام حسن مجتبی97احداثی
2021-1-1-13اصفهانسمیرم کَرِدانمسجدامام حسین97احداثی
2121-1-1-13اصفهانسمیرم کَرِدانخانه عالم 97احداثی
2221-1-1-14اصفهانسمیرم سرچقامسجد 98احداثی
2321-1-1-14اصفهانسمیرم سرچقاخانه عالم 98احداثی
2421-1-2-1اصفهانفریدون شهر زردفهرهمسجدعلی ابن موسی الرضا95.4احداثی
2521-1-2-1اصفهانفریدون شهر زردفهرهخانه عالم 95.4احداثی
2621-1-2-2اصفهانفریدون شهر کرچانمسجدصاحب الزمان95.5احداثی
2721-1-2-2اصفهانفریدون شهر کرچانخانه عالم 95.5احداثی
2821-1-2-3اصفهانفریدون شهر پشندگانمسجدابوالفضل95.5احداثی
2921-1-2-3اصفهانفریدون شهر پشندگانخانه عالم 95.5احداثی
3021-1-2-4اصفهانفریدون شهر کولاب پشتکوهمسجدابوالفضل95احداثیبانی آقای نوری مستقیم اقدام کرده ،بابت هزینه خودش انجام داده
3121-1-2-4اصفهانفریدون شهر کولاب پشتکوهخانه عالم 95احداثی
3221-1-2-5اصفهانفریدون شهر بُندرمسجدامام حسین93احداثی
3321-1-2-5اصفهانفریدون شهر بُندرخانه عالم 93احداثی
3421-1-2-6اصفهانفریدون شهر گوهردرهمسجدحضرت ابوالفضل96.3موردی
3521-1-2-7اصفهانفریدون شهر وزوهمسجدحضرت فاطمه الزهرا96.3احداثی
3621-1-2-7اصفهانفریدون شهر وزوهخانه عالم 96.3احداثی
3721-1-2-8اصفهانفریدون شهر خشک آبخورمسجدمسجد رسول 96.2احداثی
3821-1-2-8اصفهانفریدون شهر خشک آبخورخانه عالم 96.2احداثی
3921-1-2-9اصفهانفریدون شهر کمرانمسجدابوالفضل97احداثی
4021-1-2-9اصفهانفریدون شهر کمرانخانه عالم 97احداثی
4121-1-2-10اصفهانفریدون شهر دهنومسجد در حال مذاکره با اهالی
4221-1-2-11اصفهانفریدون شهر کلوسهمسجد 96.6موردی
4321-1-2-12اصفهانفریدون شهر هیرانسرویس بهداشتی 96.6احداثی
4421-1-2-13اصفهانفریدون شهر فریدون شهرحوزه علمیه 92تکمیلی
4521-1-2-14اصفهانفریدون شهر شهرک مسکن مهرمسجدحضرت الزهرا98تکمیلی
4621-1-3-1اصفهانچادگان باغ ناظرمسجدامام حسن مجتبی (علیه السلام)96.3احداثی
4721-1-3-1اصفهانچادگان باغ ناظرخانه عالم 96.3احداثی
4821-1-3-2اصفهانچادگان دولت آباد کریممسجدامام حسن مجتبی9احداثی
4921-1-3-3اصفهانچادگان اگریچهمسجدامام حسن عسکری96.2احداثی
5021-1-3-3اصفهانچادگان اگریچهخانه عالم 96.2احداثی
5121-1-3-4اصفهانچادگان اصفهانک سفلیمسجدحضرت ابوالفضل92.5احداثی
5221-1-3-4اصفهانچادگان اصفهانک سفلیخانه عالم 92.5احداثی
5321-1-3-5اصفهانچادگان ظاهر آبادمسجدفاطمه الزهرا95احداثی
5421-1-3-6اصفهانچادگان اصفهانک ساکیمسجدامام رضا93.9احداثی
5521-1-3-7اصفهانچادگان خرسانک سفلیمسجدامام حسن مجتبی92.7احداثی
5621-1-3-8اصفهانچادگان خرسانک هجرتمسجدمسجد الاقصی95.6احداثی
5721-1-3-8اصفهانچادگان خرسانک هجرتخانه عالم 95.6احداثی
5821-1-3-9اصفهانچادگان حاشیه شهرمسجدحضرت الزهرا95.6موردی
5921-1-3-10اصفهانچادگان دهباد سفلیمسجدحضرت ابوالفضل93.7موردی
6021-1-3-11اصفهانچادگان چشمه کوکانگمسجدابوالفضل93.8موردی
6121-1-4-1اصفهانلنجان هاردنگمسجد 95.5تکمیلی
6221-1-4-2اصفهانلنجان رحمت آبادمسجد 96.4تکمیلی
6321-1-4-3اصفهانلنجان لای بیدخانه عالم 97تکمیلی
6421-1-4-4اصفهانلنجان زرین شهرمسجدالنبی98تکمیلی
6521-1-5-1اصفهانخور و بیابانک هفتومانمسجد 95.7تکمیلی
6621-1-5-2اصفهانخور و بیابانک گرمهخانه عالم 98تکمیلی
6721-1-6-1اصفهاناصفهانمرکزیبراوان شمالی کنجوانمسجد 94موردی
6821-1-6-2اصفهاناصفهانمرکزیبراوان شمالی حسین آبادمسجد 94موردی
6921-1-6-3اصفهاناصفهانبن رودورزنه کفرودمسجدسید الشهداء 94موردی
7021-1-6-4اصفهاناصفهانبن رودورزنه مشکنانخانه عالم 97تکمیلی
7121-1-6-5اصفهاناصفهانمرکزیاصفهانکمسجدامام حسین95.9موردی
7221-1-6-6اصفهاناصفهانجرقویهنیک آبادخانه عالمامام حسین97تکمیلی
7321-1-6-7اصفهاناصفهانمرکزیجیلان آبادمسجدجامع96.6تکمیلی
7421-1-6-8اصفهاناصفهان حصهمسجدچهارده معصوم95.7موردی
7521-1-6-9اصفهاناصفهان خ امام خمینیمسجدحضرت ابوالفضل97موردی
7621-1-6-10اصفهاناصفهان خ زینبیهمسجدقمربنی هاشم93.9طرح توسعهکمک برای خرید زمین
7721-1-6-11اصفهاناصفهان خ زینبیهمسجدمهدی آل محمد96.6طرح توسعهتوسعه مسجد و تعمیرات
7821-1-6-12اصفهاناصفهان خ زینبیهمسجدفاطمیه96.9موردی
7921-1-6-13اصفهاناصفهان خ نشاطمسجدالهادی91طرح توسعهکمک برای خرید زمین(توسعه)
8021-1-6-14اصفهاناصفهان خ نشاطمسجدامام علی95.5موردی
8121-1-6-15اصفهاناصفهان ملک شهرمسجدانصار الحسین96.9موردی
8221-1-6-16اصفهاناصفهان خ ابوریحانمسجدجواد الائمه95.7موردی
8321-1-6-17اصفهاناصفهان خ پروینمسجدالمهدی94موردی
8421-1-6-18اصفهاناصفهان خ امام خمینیمسجدصاحب الزمان95.6موردی
8521-1-6-19اصفهاناصفهانکوهپایهسجزیمسجدملائکه شهرک97موردی
8621-1-6-20اصفهاناصفهان شهرک امام خمینیمسجدامام خمینی98موردی
8721-1-6-21اصفهاناصفهانبنرود (ورزنه)فارفانمسجد 97موردی
8821-1-6-22اصفهاناصفهان هفتونمسجد 98موردی
8921-1-6-23اصفهاناصفهان درب اماممسجدحضرت ابوالفضل97موردی
9021-1-6-24اصفهاناصفهان ارزنانمسجدابوالفضل97موردی
9121-1-6-25اصفهاناصفهان خوراسگانمسجدامام رضا98تکمیلی
9221-1-6-26اصفهاناصفهان ملک شهرحوزه علمیه 98موردی
9321-1-7-1اصفهانبرخوار دولت آبادمسجدامام رضا96.6خرید زمینکمک برای خرید زمین
9421-1-8-1اصفهانخمینی شهر درچهمسجدآیت اللّه شمس آبادی95.4طرح توسعهخرید زمین و خانه
9521-1-9-1اصفهانشاهین شهر گلدیسمسجدامام حسن عسکری98احداثی
9621-1-10-1اصفهانفریدن دامنهمسجدبقیه الّله اعظم98خرید زمین
9721-1-11-1اصفهاناردستان ومکانمسجد 98موردی
9821-1-11-2اصفهاناردستان نهوجخانه عالم 98احداثی
9921-1-11-3اصفهاناردستان شهرک شهید مطهریمسجدزینب 98احداثی
10021-1-11-4اصفهاناردستان شهرک کاوهمسجدموسی ابن جعفر98احداثی
121-2-1-1چهارمحال بختیاریلردگان خلیل آبادمسجدامام رضا88تکمیلی
221-2-1-2چهارمحال بختیاریلردگان شهرک امام خمینی فلارد (رحمت االه علیه)مسجدامام خمینی88احداثی
321-2-1-3چهارمحال بختیاریلردگان اینککمسجدامام حسین87احداثی
421-2-1-4چهارمحال بختیاریلردگان ساخت سردشتمسجدصاحب الزمان88.1تکمیلی
521-2-1-5چهارمحال بختیاریلردگان احمد آباد سردشتمسجدامیر المؤمنین87احداثی
621-2-1-6چهارمحال بختیاریلردگان امام آباد سردشتمسجدامیر المؤمنین88احداثی
721-2-1-7چهارمحال بختیاریلردگان چلکوهمسجدپیامبر اعظم87.1احداثی
821-2-1-8چهارمحال بختیاریلردگان شهرک الغدیر مازه سردشتمسجدالغدیر91موردی
921-2-1-10چهارمحال بختیاریلردگان چشمه خانیمسجدحضرت ابوالفضل87.3احداثی
1021-2-1-10چهارمحال بختیاریلردگان چشمه خانیخانه عالم 94احداثی
1121-2-1-11چهارمحال بختیاریلردگان تیر سامانمسجدپنج تن آل عبا89احداثی
1221-2-1-12چهارمحال بختیاریلردگان چال شیرینمسجد 98احداثی
1321-2-1-12چهارمحال بختیاریلردگان چال شیرینخانه عالم 98احداثی
1421-2-1-13چهارمحال بختیاریلردگان چالدراز بیت الهیمسجدموسی کاظم87.2احداثی
1521-2-1-13چهارمحال بختیاریلردگان چالدراز بیت الهیخانه عالم 94احداثی
1621-2-1-14چهارمحال بختیاریلردگان بارزمسجدامام رضا88-95.4تکمیلی
1721-2-1-15چهارمحال بختیاریلردگان آبچنار زیلاییمسجد 87احداثی
1821-2-1-15چهارمحال بختیاریلردگان آبچنار زیلائیخانه عالم 94احداثی
1921-2-1-16چهارمحال بختیاریلردگان دهنو سفلیمسجدحضرت ابوالفضل87موردی
2021-2-1-17چهارمحال بختیاریلردگان ده تلمسجدامام علی87.3احداثی
2121-2-1-18چهارمحال بختیاریلردگان سر کمرمسجدحضرت ابوالفضل88-96احداثی
2221-2-1-19چهارمحال بختیاریلردگان گودشکرتهمسجدمالک اشتر87.2احداثی
2321-2-1-20چهارمحال بختیاریلردگان رمه رانمسجدحضرت ابوالفضل87.3احداثی
2421-2-1-21چهارمحال بختیاریلردگان علی آباد جلیلمسجدحضرت ابوالفضل العباس93.1احداثی
2521-2-1-22چهارمحال بختیاریلردگان البرز آبادمسجدامام حسین89تکمیلی
2621-2-1-23چهارمحال بختیاریلردگان سرتنگ مسنخانه عالم 96.6احداثی
2721-2-1-24چهارمحال بختیاریلردگان شهرک هجرت سادات شاهزاده غالبمسجد 94احداثی
2821-2-1-25چهارمحال بختیاریلردگان شوارز بارزمسجد 92.8موردی
2921-2-1-26چهارمحال بختیاریلردگان دهنو بارزمسجدحضرت ابوالفضل95-88تکمیلی
3021-2-1-27چهارمحال بختیاریلردگان دهنو ندهمسجد 95.9-89موردی
3121-2-1-28چهارمحال بختیاریلردگان جرجیسمسجد 95.4موردی
3221-2-1-29چهارمحال بختیاریلردگان ارمند سفلیخانه عالم 92.5احداثی
3321-2-1-30چهارمحال بختیاریلردگان گورون دودرامسجدامام حسین95.8احداثی
3421-2-1-31چهارمحال بختیاریلردگان لردگانحوزه علمیه تکمیلی
3521-2-1-32چهارمحال بختیاریلردگان شهرک مازهمسجد 87موردی
3621-2-1-33چهارمحال بختیاریلردگان برآفتاب سردشتمسجد 96.8موردی
3721-2-1-34چهارمحال بختیاریلردگان حاشیه شهرمسجدحضرت زینب97احداثی
3821-2-1-35چهارمحال بختیاریلردگان شوارمسجدحضرت ابوالفضل96.8احداثی
3921-2-1-36چهارمحال بختیاریلردگان چلیته دودرامسجد 96.8موردی
4021-2-1-37چهارمحال بختیاریلردگان شهرک مأمورمسجد 97تکمیلی
4121-2-1-38چهارمحال بختیاریلردگان سرتنگ مسنمسجد 96.6تکمیلی
4221-2-1-39چهارمحال بختیاریلردگان دوله خرگوشیمسجد 97تکمیلی
4321-2-1-40چهارمحال بختیاریلردگان مسنمسجدامام رضا92تکمیلی
4421-2-1-41چهارمحال بختیاریلردگان حاجی آباد سردشتمسجد 96.9تکمیلی
4521-2-2-1چهارمحال بختیاریاردل گندمکار وسطیمسجدحضرت ابوالفضل87.1احداثی
4621-2-2-2چهارمحال بختیاریاردل گندمکار علیاءمسجدفاطمیه86.11احداثی
4721-2-2-3چهارمحال بختیاریاردل علی آّباد تلخابمسجدحضرت ابوالفضل85احداثی
4821-2-2-4چهارمحال بختیاریاردل سرخون سفلیمسجدسید الشهداء85احداثی
4921-2-2-5چهارمحال بختیاریاردل شلیل عزت آبادمسجدامام رضا87.1احداثی
5021-2-2-6چهارمحال بختیاریاردل شلیل شکر آبادمسجدامیرالمؤمنین86.12احداثی
5121-2-2-7چهارمحال بختیاریاردل اسلام آبادمسجدحضرت ابوالفضل86.9احداثی
5221-2-2-8چهارمحال بختیاریاردل شهرک کاظمیهمسجدامام موسی کاظم85احداثی
5321-2-2-9چهارمحال بختیاریاردل تلتاکمسجدحضرت ابوالفضل93احداثی
5421-2-2-10چهارمحال بختیاریاردل تلخاب خدارحمی هامسجدچهارده معصوم96تکمیلی
5521-2-2-11چهارمحال بختیاریاردل گندمکار خلیلی هامسجدصاحب الزمان85احداثی
5621-2-2-12چهارمحال بختیاریاردل دشت ارمندمسجد 85احداثی
5721-2-2-13چهارمحال بختیاریاردل عباس آبادمسجدامام حسین92.4احداثی
5821-2-2-14چهارمحال بختیاریاردل چشمه سلیمانمسجدالزهرا93احداثی
5921-2-2-15چهارمحال بختیاریاردل شهرک عربهامسجد 96.4احداثی
6021-2-2-15چهارمحال بختیاریاردل شهرک عربهاخانه عالم 96.4احداثی
6121-2-2-16چهارمحال بختیاریاردل گَلِه شورمسجدامام حسین85احداثی
6221-2-2-17چهارمحال بختیاریاردل آب تلخکمسجدامام رضا86.9موردی
6321-2-2-18چهارمحال بختیاریاردل سرخون علیاءمسجدصاحب الزمان86.9موردیموردی
6421-2-2-19چهارمحال بختیاریاردل سَرکِنِهمسجدامام علی85احداثی
6521-2-2-20چهارمحال بختیاریاردل وره زردمسجدولی عصر85احداثی
6621-2-2-21چهارمحال بختیاریاردل ده کهنهمسجد 88موردی
6721-2-2-22چهارمحال بختیاریاردل شهرک محمدیهامسجدامام رضا86.9احداثی
6821-2-2-22چهارمحال بختیاریاردل شهرک محمدیهاخانه عالم 94احداثی
6921-2-2-23چهارمحال بختیاریاردل سربنهمسجدسید الشهداء87تکمیلی
7021-2-2-24چهارمحال بختیاریاردل کائیدانمسجدباباحمزه86.11تکمیلی
7121-2-2-25چهارمحال بختیاریاردل سرمازهمسجدحسن عسکری85تکمیلی
7221-2-2-26چهارمحال بختیاریاردل قائیدانمسجدامام حسن88تکمیلی
7321-2-2-27چهارمحال بختیاریاردل سرخون قیصریمسجدسید الشهداء88موردی
7421-2-2-28چهارمحال بختیاریاردل رفنمسجدالرضا88موردی
7521-2-2-29چهارمحال بختیاریاردل مازهمسجد 91تکمیلی
7621-2-2-30چهارمحال بختیاریاردل ملک شیرمسجدحضرت ابوالفضل91موردی
7721-2-2-31چهارمحال بختیاریاردل لندیمسجدالزهرا95.2احداثی
7821-2-2-31چهارمحال بختیاریاردل لندیخانه عالم 95.2احداثی
7921-2-2-32چهارمحال بختیاریاردل چلدانمسجدامام حسین85احداثی
8021-2-2-33چهارمحال بختیاریاردل تولدان سفلیمسجدصاحب الزمان85موردی
8121-2-2-34چهارمحال بختیاریاردل گندمکار سفلیمسجدامام علی85احداثی
8221-2-2-34چهارمحال بختیاریاردل گندمکار سفلیخانه عالم 93احداثی
8321-2-2-35چهارمحال بختیاریاردل مورمسجدحضرت ابوالفضل95.2احداثی
8421-2-2-36چهارمحال بختیاریاردل بوگرخانه عالم 97احداثی
8521-2-2-37چهارمحال بختیاریاردل تیل سرزردمسجدالرضا95.6تکمیلی
8621-2-2-38چهارمحال بختیاریاردل اسلام آباد مشایخمسجد 97احداثی
8721-2-2-39چهارمحال بختیاریاردل سردشت ارمندخانه عالم 93احداثی
8821-2-2-40چهارمحال بختیاریاردل گاوتوتمسجدحضرت ابولفضل98.1احداثی
8921-2-2-40چهارمحال بختیاریاردل گاوتوتخانه عالم 98.1احداثی
9021-2-3-1چهارمحال بختیاریکوهرنگ فریدون آبادمسجدمحمد رسول 88احداثی
9121-2-3-2چهارمحال بختیاریکوهرنگ سادات سید محمدمسجد 95.9احداثی
9221-2-3-3چهارمحال بختیاریکوهرنگ خویهخانه عالم 97احداثی
9321-2-4-1چهارمحال بختیاریشهرکرد سورشجانمسجدامام حسین91تکمیلی
9421-2-5-1چهارمحال بختیاریکیار بره مردهمسجدصاحب الزمان89احداثی
9521-2-5-2چهارمحال بختیاریکیار فیروز آباد مشایخمسجد 85احداثی
9621-2-6-1چهارمحال بختیاریشلمزار حاشیه شهرمسجدفاطمه الزهرا97احداثی
121-4-1-1کرمانفاریاب رامسرمسجدحضرت ابوالفضل عباس96.2احداثی
221-4-1-1کرمانفاریاب رامسرخانه عالم 96.2احداثی
321-4-1-2کرمانفاریاب چاهک سرگریچمسجد 98احداثی
421-4-1-2کرمانفاریاب چاهک سرگریچخانه عالم 98احداثی
521-4-1-3کرمانفاریاب مزرعه امام خمینیمسجدصاحب الزمان 95.6احداثی
621-4-1-3کرمانفاریاب مزرعه امام خمینیخانه عالم 95.6احداثی
721-4-1-4کرمانفاریاب چاه شهم سرگریجمسجد 96.8احداثی
821-4-1-5کرمانفاریاب سرتک سرگریچمسجد 97احداثی
921-4-1-5کرمانفاریاب سرتک سرگریچخانه عالم 97احداثی
1021-4-1-6کرمانفاریاب جمال آبادمسجد 97احداثی
1121-4-1-7کرمانفاریاب شهریار سرکریچمسجد 98احداثی
1221-4-1-8کرمانفاریاب اسلام آباد چاه نارنجمسجد 98احداثی
1321-4-1-9کرمانفاریاب چاه نارنجمسجد 98احداثی
1421-4-1-9کرمانفاریاب چاه نارنجخانه عالم 98احداثی
1521-4-2-1کرمانکهنوج قوچ آبادمسجدحضرت ابوالفضل95.8احداثی
1621-4-2-2کرمانکهنوج توکل آبادخانه عالم 95.7احداثی
1721-4-2-3کرمانکهنوج سهل آورخانه عالم 95.8احداثی
1821-4-2-4کرمانکهنوج سهرانمسجد 95.7
1921-4-2-5کرمانکهنوج کهور آباد سهرابیانمسجدسید شهداء95.2احداثی
2021-4-2-5کرمانکهنوج کهور آباد سهرابیانخانه عالم 95.2احداثی
2121-4-2-6کرمانکهنوج نصرت آباد پایگاه عشایریمسجد 96.6احداثی
2221-4-2-7کرمانکهنوج تم گورانخانه عالم 97احداثی
2321-4-2-8کرمانکهنوج شهرک عشایر نیروگاهمسجد 97احداثی
2421-4-2-8کرمانکهنوج شهرک عشایر نیروگاهخانه عالم 97احداثی
2521-4-2-9کرمانکهنوج کریم آباد ساداتمسجد 98احداثی
2621-4-2-10کرمانکهنوج قاسم آباد گسترش مسجد 98احداثی
2721-4-2-11کرمانکهنوج دهوت( چاه موری یا)مسجدحضرت ابوالفضل98احداثی
2821-4-2-12کرمانکهنوج دهگهانمسجد 98احداثی
2921-4-2-12کرمانکهنوج دهگهانخانه عالم 98احداثی
3021-4-2-13کرمانکهنوج تهمینه پلی گیمسجد 98احداثی
3121-4-2-14کرمانکهنوج پلی گیمسجد 98احداثی
3221-4-2-15کرمانکهنوج چاه ریگانمسجدامام رضا98احداثی
3321-4-2-15کرمانکهنوج چاه ریگانخانه عالم 98احداثی
3421-4-2-16کرمانکهنوج چاه زیارتمسجد 98احداثی
3521-4-2-17کرمانکهنوج شهرک آزادگانمسجد 98احداثی
3621-4-2-17کرمانکهنوج شهرک آزادگانخانه عالم 98احداثی
3721-4-2-18کرمانکهنوج شاداب محله شهید کرمیمسجد 98احداثی
3821-4-2-18کرمانکهنوج شاداب محله شهید کرمیخانه عالم 98احداثی
3921-4-3-1کرمانرود بارجنوب(زهکلوت) طرادهمسجدصاحب الزمان 95.5احداثی
4021-4-3-2کرمانرود بارجنوب(زهکلوت) نهضت آبادمسجدعلی ابن ابیطالب95.3احداثی
4121-4-3-3کرمانرود بارجنوب(زهکلوت) صولویهمسجد 96.3احداثی
4221-4-3-3کرمانرود بارجنوب(زهکلوت) صولویهخانه عالم 96.3احداثی
4321-4-3-4کرمانرود بارجنوب(زهکلوت) حسین آبادخانه عالمحضرت ابوالفضل97احداثی
4421-4-3-5کرمانرود بارجنوب(زهکلوت) عباس آباد ملا رضا نوابمسجدامام رضا97احداثی
4521-4-3-6کرمانرود بارجنوب(زهکلوت) گلدشتمسجد 98احداثی
4621-4-3-7کرمانرود بارجنوب(زهکلوت) بوئینگمسجد 96.4احداثی
4721-4-3-7کرمانرود بارجنوب(زهکلوت) بوئینگخانه عالم 96.4احداثی
4821-4-3-8کرمانرود بارجنوب(زهکلوت) باقرآبادخانه عالم 97احداثی
4921-4-3-9کرمانرود بارجنوب(زهکلوت) شهرک انقلابمسجد 97احداثی
5021-4-3-9کرمانرود بارجنوب(زهکلوت) شهرک انقلابخانه عالم 97احداثی
5121-4-3-10کرمانرود بارجنوب(زهکلوت) چاه ابراهیمخانه عالم 97احداثی
5221-4-3-11کرمانرود بارجنوب(زهکلوت) هیرگلومسجد 97احداثی
5321-4-3-12کرمانرود بارجنوب(زهکلوت) سعید آباد ریگکمسجد 97احداثی
5421-4-3-12کرمانرود بارجنوب(زهکلوت) سعید آباد ریگکخانه عالم 98احداثی
5521-4-3-13کرمانرود بارجنوب(زهکلوت) شاه آبادمسجد 98احداثی
5621-4-4-1کرمانارزوئیه شهرک ده سردمسجدحضرت ابوالفضل95.5احداثی
5721-4-4-2کرمانارزوئیه ارزوئیهمسجد جامعصاحب زمان96.6احداثی
5821-4-4-3کرمانارزوئیه ارزوئیهحوزه علمیهصاحب زمان96.6احداثی
5921-4-5-1کرمانقلعه گنج شهرک کشاورزمسجدامام رضا96.6تکمیلی
6021-4-5-2کرمانقلعه گنج نورودبارمسجد 98احداثی
6121-4-5-3کرمانقلعه گنج چاه سنگیمسجد 98احداثی
6221-4-5-4کرمانقلعه گنج وکیل آبادخانه عالم 97احداثی
6321-4-5-5کرمانقلعه گنج دولابمسجدامام رضا96.9تکمیلی
6421-4-5-6کرمانقلعه گنج چهلدرمسجد 97احداثی
6521-4-5-7کرمانقلعه گنج چیل آبادمسجد 97احداثی
6621-4-5-8کرمانقلعه گنج جنگل آبادمسجد 98احداثی
6721-4-5-8کرمانقلعه گنج جنگل آبادخانه عالم 98احداثی
6821-4-5-9کرمانقلعه گنج احمد آباد زرمسجد 97احداثی
6921-4-5-10کرمانقلعه گنج چم شاهی محله بلوچمسجدحضرت ابوالفضل98احداثی
7021-4-5-11کرمانقلعه گنج شهرک فرهنگیانمسجد 97احداثی
7121-4-5-11کرمانقلعه گنج شهرک فرهنگیانخانه عالم 98احداثی
7221-4-5-12کرمانقلعه گنج چاه هوشرکیمسجدحضرت ابوالفضل97احداثی
7321-4-5-13کرمانقلعه گنج رستم آبادمسجد 98احداثی
7421-4-5-13کرمانقلعه گنج رستم آبادخانه عالم 98احداثی
7521-4-5-14کرمانقلعه گنج زر شهید شهرالهیمسجدیوسف زهرا98احداثی
7621-4-5-14کرمانقلعه گنج زر شهید شهرالهیخانه عالم 98احداثی
7721-4-5-15کرمانقلعه گنج کهن بهمنیمسجد 98احداثی
7821-4-5-16کرمانقلعه گنج شمزان چاه باغ ابراهیمیمسجدامام حسن مجتبی98احداثی
7921-4-5-16کرمانقلعه گنج شمزان چاه باغ ابراهیمیخانه عالم احداثی
8021-4-5-17کرمانقلعه گنج چاه زنگی محله جلال کامرونیمسجد 97احداثی
8121-4-5-17کرمانقلعه گنج چاه زنگی محله جلال کامرونیخانه عالم 97احداثی
8221-4-5-18کرمانقلعه گنج سرتکمسجد 98احداثی
8321-4-5-19کرمانقلعه گنج علی آباد شمبوئی چهل منیمسجد 98احداثی
8421-4-5-20کرمانقلعه گنج شمزان خانه عالم 97احداثی
8521-4-6-1کرمانمنوجان ماهکنگانمسجد 97احداثی
8621-4-6-2کرمانمنوجان قدیر پورمسجد 97احداثی
8721-4-6-3کرمانمنوجان موتور رجبمسجد 97احداثی
8821-4-6-3کرمانمنوجان موتور رجبخانه عالم 97احداثی
8921-4-6-4کرمانمنوجان پُشته ورمسجد 97احداثی
9021-4-6-4کرمانمنوجان پُشته ورخانه عالم 97احداثی
9121-4-7-1کرمانعنبرآبادمرکزیگز آبادمسجدولایت98احداثی
9221-4-8-1کرمانبمریگانرحمت آبادمسجدصاحب الزمان98احداثی
9321-4-9-1کرماننرماشیرعزیز آبادابراهیم اباد تدینمسجدامام حسین98احداثی
9421-4-9-1کرماننرماشیرعزیز آبادابراهیم اباد تدینخانه عالم 98احداثی
121-3-1-1کهکیلویه و بویر احمددنا بالرودمسجدامام حسین85احداثی
221-3-1-2کهکیلویه و بویر احمددنا زیرنامسجدصاحب الزمان85احداثی
321-3-1-3کهکیلویه و بویر احمددنا چاهنمسجدسید الشهدا89احداثی
421-3-1-4کهکیلویه و بویر احمددنا تمنکمسجدعلی اصغر87.2طرح توسعه
521-3-1-5کهکیلویه و بویر احمددنا پوتابمسجد 91موردی
621-3-1-6کهکیلویه و بویر احمددنا سارانمسجدامام حسن مجتبی92.9تکمیلی
721-3-1-6کهکیلویه و بویر احمددنا سارانخانه عالم 95.7تکمیلی
821-3-1-7کهکیلویه و بویر احمددنا گزدونمسجدصاحب الزمان93.5احداثی
921-3-1-8کهکیلویه و بویر احمددنا پولهمسجد 93.8موردی
1021-3-1-9کهکیلویه و بویر احمددنا بادنگان علیاءمسجد 91موردی
1121-3-1-10کهکیلویه و بویر احمددنا ده شیخمسجدصاحب الزمان95.3احداثی
1221-3-1-12کهکیلویه و بویر احمددنا کرونمسجدشهید بهشتی89موردی
1321-3-1-13کهکیلویه و بویر احمددنا خونگاهمسجدحضرت ابوالفضل97موردی
1421-3-1-13کهکیلویه و بویر احمددنا خونگاهخانه عالم 97احداثی
1521-3-1-14کهکیلویه و بویر احمددنا برائیمسجد 91احداثی
1621-3-1-15کهکیلویه و بویر احمددنا پلوزامسجد موردی
1721-3-2-1کهکیلویه و بویر احمدمارگون حاشیه شهرمسجدامام حسین97احداثی
1821-3-2-2کهکیلویه و بویر احمدمارگون شهرک شهید رجائیمسجدحضرت مهدی94احداثی
1921-3-2-2کهکیلویه و بویر احمدمارگون شهرک شهید رجائیخانه عالم 94احداثی
2021-3-2-3کهکیلویه و بویر احمدمارگون تلخدانمسجدچهارده معصوم93.8احداثی
2121-3-2-4کهکیلویه و بویر احمدمارگون عدورمسجدمحمد رسول الله94احداثی
2221-3-2-5کهکیلویه و بویر احمدمارگون گوزنان (بهارستان)مسجدمحمد رسول الله94احداثی
2321-3-2-5کهکیلویه و بویر احمدمارگون گوزنان (بهارستان)خانه عالم 94احداثی
2421-3-2-6کهکیلویه و بویر احمدمارگون بیلوخرمسجدامام حسین87احداثی
2521-3-2-7کهکیلویه و بویر احمدمارگون بورکمسجدامام صادق91احداثی
2621-3-2-8کهکیلویه و بویر احمدمارگون دلیرجمسجد 95.4احداثی
2721-3-3-1کهکیلویه و بویر احمددهدشت سرغلمسجدامام حسین93.5احداثی
2821-3-3-2کهکیلویه و بویر احمددهدشت ده احمدمسجدصاحب الزمان95.6احداثی
2921-3-3-3کهکیلویه و بویر احمددهدشت لاوه نرزینه پاتولمسجدامام جعفر96.7احداثی
3021-3-3-3کهکیلویه و بویر احمددهدشت لاوه نرزینه پاتولخانه عالم 96.7احداثی
3121-3-3-4کهکیلویه و بویر احمددهدشت ده گرو وسطیمسجد 97احداثی
3221-3-3-4کهکیلویه و بویر احمددهدشت ده گرو وسطیخانه عالم 97احداثی
3321-3-3-5کهکیلویه و بویر احمددهدشت آبلهمسجدصاحب الزمان93.3احداثی
3421-3-3-6کهکیلویه و بویر احمددهدشت گزبازمسجدصاحب الزمان93.7تکمیلی
3521-3-3-7کهکیلویه و بویر احمددهدشت کلابمسجدامام حسن مجتبی94احداثی
3621-3-3-8کهکیلویه و بویر احمددهدشت شهر دیشموکمسجدامام حسین94خرید زمین
3721-3-3-9کهکیلویه و بویر احمددهدشت شهر دیشموکمسجدحضرت ابوالفضل97احداثی
3821-3-3-10کهکیلویه و بویر احمددهدشت سرچشمه موشمیمسجدحضرت ابوالفضل عباس94احداثی
3921-3-3-11کهکیلویه و بویر احمددهدشت قلعه رئیسیمسجدحضرت ابوالفضل96.9موردی
4021-3-4-1کهکیلویه و بویر احمدبهمئی گردنگهمسجد 95.8تکمیلی
4121-3-4-2کهکیلویه و بویر احمدبهمئی چهتونمسجد 95.8احداثی
4221-3-4-3کهکیلویه و بویر احمدبهمئی بنارانمسجد 98.8تکمیلی
4321-3-4-4کهکیلویه و بویر احمدبهمئی ماخرهمسجد 95.8تکمیلی
4421-3-4-5کهکیلویه و بویر احمدبهمئی تنگوله انجیرمسجدامام علی95.3احداثی
4521-3-4-6کهکیلویه و بویر احمدبهمئی پهنوکمسجد 94احداثی
4621-3-4-6کهکیلویه و بویر احمدبهمئی پهنوکخانه عالم 94احداثی
4721-3-5-1کهکیلویه و بویر احمدچرام چراممسجدموسی ابن جعفر87.1تکمیلی
4821-3-5-2کهکیلویه و بویر احمدچرام فشیانمسجد 97احداثی
4921-3-5-2کهکیلویه و بویر احمدچرام فشیانخانه عالم 97احداثی
5021-3-6-1کهکیلویه و بویر احمدپاتاوه سَمرونمسجدصاحب الزمان89تکمیلی
5121-3-6-2کهکیلویه و بویر احمدپاتاوه پاتاوهمسجدصاحب الزمان88موردی
5221-3-7-1کهکیلویه و بویر احمدباشت زیردوخان احمدمسجدامام حسن مجتبی94احداثی
5321-3-7-1کهکیلویه و بویر احمدباشت زیردوخان احمدخانه عالم 94احداثی
5421-3-8-1کهکیلویه و بویر احمدیاسوج مادوانمسجدفاطمه الزهرا95.3احداثی
5521-3-8-2کهکیلویه و بویر احمدیاسوج بله زارمسجدامام رضا97احداثی
5621-3-8-3کهکیلویه و بویر احمدیاسوج موردراز سفلیمسجدامام علی95.3احداثی
5721-3-8-4کهکیلویه و بویر احمدیاسوج دره ماریمسجدامام حسین96.8احداثی
5821-3-8-4کهکیلویه و بویر احمدیاسوج دره ماریخانه عالم 96.8احداثی